Ordinær generalforsamling, 18. april 2018

 

Generalforsamlingen er afholdt. 

Se generalforsamlingsprotokollat.

 

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2018 i Conferize A/S onsdag d. 18. april 2018 kl. 15:00. Generalforsamlingen afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
7. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 18. april 2018
Download

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Tilmeldingsblanket
Download

Brevstemme- og fuldmagtsblanket
Download