Conferizes værdiskabelse er langsigtet. I tråd med populære platforme – som f.eks. Facebook, LinkedIn og Instagram – baserer Conferize i sidste ende sin værdiskabelse på opbyggelsen af en brugerskare i millionklassen.

Ved at stille værktøjer og platform gratis til rådighed for arrangører verden over tiltrækkes en stor mængde deltagere til Conferizes voksende netværk. For hver deltager, speaker og arrangør, der tilføjes, styrkes netværket automatisk. Samtidig er Conferizes løsning skalérbar, således at systemet kan betjene et stadigt større antal events og brugere uden nævneværdigt øgede omkostninger. Heri ligger et stærkt disruptivt potentiale.
 

 
 

“Branche efter branche trænger til at bliver fornyet. Møde- og eventbranchen har ikke fået deres wake-up call endnu. Den får de”. Hovedinvestor Lars Kolind deler sit syn på Conferizes potentiale.

 
 

En global markedsplads

Den langsigtede værdiskabelse baseres netop på væksten af det globale netværk, og ikke mindst de data, som Conferize automatisk samler via brugernes deltagelse, interaktion og navigation på platformen. 

Jo flere brugere og data, som opsamles i netværket, desto bedre og mere relevante services kan Conferize skræddersy til den enkelte bruger – og desto stærkere bliver fundamentet for at opbygge en international markedsplads. Når der opnås et tilstrækkeligt stort antal af event-relaterede brugere kan Conferize tage betaling for eventarrangørers adgang hertil. 

Hvor Conferizes EMS-løsning gør det lettere og smartere at arrangere events – og dermed skaber et fundament for at eventarrangører og deltagere får mere ud af deres events –  vil Conferizes markedsplads altså hjælpe med at matche deltagere og events og sælge billetterne.Ved at hjælpe med at sikre et match mellem event og deltager, har Conferize mulighed for at tage et cut – f.eks. 30 % af billetprisen for arrangørerne – for denne service.

Ud over ud at matche events og deltagere, kan big data opsamlet via markedspladsen desuden bruges at sikre mere skræddersyede tilbud og annoncering til brugerne.

 
 
 

En forretningsmodel med flere indtjeningskilder

 
 

Premium-pakker 

En åbenlys indtjeningskilde for Conferize er muligheden for, at arrangører kan opgradere gratisudgaven af Conferizes løsninger til mere avancerede betalingsprodukter. Denne indtjeningskilde er allerede lanceret i sin første version og vil løbende blive udbygget med flere opgraderingsmuligheder

 
 

Gebyr på billetsalg

I dag tilbyder Conferize billetsalg uden at tage et gebyr per billet, der sælges, hvilket ellers er standarden i industrien. Dette skyldes ønsket om at blive den foretrukne løsning for arrangører og vækste brugermassen. Fra 2018 vil Conferize dog åbne for gebyr på billetsalg for events af en vis størrelse, således at der stadig vil være en gratis mulighed for mindre events. 

Herved kan Conferize begynde at tage en mindre betaling for hver solgte billet. Som det fremgår af nedenstående beregningseksempel er denne indtjeningskilde potentielt attraktiv, såfremt Conferizes løsning vinder større udbredelse.