Ekstraordinær generalforsamling, 23. Januar 2018

 

 

Generalforsamlingen er afholdt. 

Se generalforsamlingsprotokollat.

 

Til aktionærerne i Conferize A/S.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 13:00. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Sølvgade 38F, st., 1307 København K.

Dagsordenen er følgende.

1. Valg af Lars Kolind til bestyrelsen

2. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af den nuværende bestyrelse med henblik på at indvælge Lars Kolind i bestyrelsen. Ved samme lejlighed udtræder Sten T. Davidsen af bestyrelsen.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Download

Ønsker du at deltage, afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, kan du benytte selskabets aktionærportal. Du har også mulighed for at downloade og indsende tilmeldingsblanket, samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Tilmeldingsblanket
Download

Brevstemme- og fuldmagtsblanket
Download